Nieuwsbrief juli 2016

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de online versie.

Nieuwsbrief juli 2016

Rapportage Mensenrechten in Nederland 2015: participatie bevorderen en uitsluiting voorkomen


Rapportage Mensenrechten in Nederland 2015: participatie bevorderen en uitsluiting voorkomen

Jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst vinden minder gemakkelijk stage- en arbeidsplekken en worden in het kader van 'veiligheid' vaker staande gehouden op straat. Ouderen en mensen met een beperking krijgen door sociale hervormingen steeds minder ondersteuning. Uitsluiting vermindert de bereidheid om deel te nemen in de samenleving.

Lees verder>

VN-Verdrag handicap bekrachtigd in New York

VN-Verdrag handicap bekrachtigd in New York

Op 14 juni overhandigde Nederland de akte van bekrachtiging van het VN-Verdrag handicap aan de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties in New York. Het Verdrag is hiermee tien jaar nadat het door de VN is aangenomen, eindelijk ook in ons land officieel bekrachtigd (geratificeerd). Over dertig dagen treedt het ook daadwerkelijk in werking.

Lees verder>

Toegang goederen en diensten voor mensen met een beperking in de wet

Toegang goederen en diensten voor mensen met een beperking in de wet

Vanaf dinsdag 14 juni 2016 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte uitgebreid met goederen en diensten. De wet gold al voor onderwijsinstellingen, werkgevers, aanbieders van woningen en openbaarvervoersbedrijven. Nu gaat deze ook op voor onder andere horecagelegenheden, musea, winkels, bioscopen, verzekeraars en zorginstellingen.

Lees verder>

Bedrijven schikken steeds vaker bij discriminatieklacht

Bedrijven schikken steeds vaker bij discriminatieklacht

Steeds meer bedrijven treffen een schikking als zij worden beschuldigd van discriminatie. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van het jaarverslag en de monitor discriminatiezaken over 2015. De cijfers tonen een flinke toename van het aantal schikkingen: een stijging van ruim 50%. Daarnaast komen bedrijven steeds vaker in actie bij discriminatie.

Lees verder>

Karima werd Karin

Karima werd Karin

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Dichtbij & Drempelvrij-tour ontving het College het signaal dat jongeren met een niet-Nederlandse naam worden gevraagd een andere naam te gebruiken op werk of stage. Om te inventariseren of dit een breder probleem is in Nederland, startte het College afgelopen maand een Facebook campagne.

Lees verder>

Slotdiner 'Van Verdrag naar Inclusie'

CRPD-slotdiner van Verdrag naar Inclusie

Vanavond sluit het College de CRPD-dinerreeks 'Van Verdrag naar Inclusie' af met een dialoog over zelfstandig wonen. Onder andere Marnix Norder (oud wethouder en voorzitter van het aanjaagteam 'Langer Zelfstandig Wonen'), Reni de Boer (winnares van de Mis(s) verkiezing 2007 en ambassadeur van Onbeperkt Nederland) en Mirjam Sterk (voormalig Tweede Kamerlid en directeur van MEE NL) gaan met ervaringsdeskundigen in gesprek over hoe we er met elkaar voor gaan zorgen dat mensen met een beperking volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

Lees verder>

Agenda

7
jul
Slotdiner 'Van verdrag naar inclusie'>
14
jul
College ontvangt internationale zomerschool>
27
sep
Bijeenkomst Mensenrechten in beweging>

Nieuwste Oordelen

Eigenaresse die naaicursussen geeft discrimineerde een moslima op grond van godsdienst door haar niet toe te laten tot een naaicursus.>
Philip Bilthoven B.V. discrimineerde een moslima niet op grond van haar afkomst door haar af te wijzen voor een stageplaats maar wel op grond van haar godsdienst en geslacht.>
Media Markt Amsterdam Centrum B.V. discrimineerde een Soedanese man door hem af te wijzen. Zijn discriminatieklacht is niet zorgvuldig behandeld.>

Stichting Scholengroep Spinoza discrimineerde een leerling met diabetes niet door voor haar geen doeltreffende aanpassingen te verrichten. >

www.mensenrechten.nl Contact Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen?
Klik hier om u uit te schrijven.
© 2016 College voor de Rechten van de Mens | Disclaimer
Email Marketing by ActiveCampaign