Nieuwsbrief Maart 2015

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de online versie.

Maart 2015

Bedrijven steeds vaker in actie na discriminatie


Bedrijven steeds vaker in actie na discriminatie

Steeds meer bedrijven komen in actie als blijkt dat zij discrimineerden: 83%. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van het jaarverslag over 2014. De cijfers tonen een toename van het aantal meldingen over racisme: een stijging van bijna 40%. Ook het aantal verzoeken om een uitspraak over racisme steeg met 25%. Afgelopen jaar stond het maatschappelijk debat in het teken van discriminatie, opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen, veiligheid van de Groningers en participatie in samenleving. Een peiling onder mensen met een beperking maakt duidelijk dat er nog te veel obstakels zijn die meedoen voor hen onmogelijk maken.
Lees verder>

Poster over mensenrechten voor in de klas

Poster over mensenrechten voor in de klas
Mensenrechten heeft iedereen en kinderrechten zijn er speciaal voor kinderen. Maar om welke rechten gaat het dan eigenlijk? Het College voor de Rechten van de Mens ontwikkelde een poster, die leerkrachten en docenten een handvat biedt om met de klas te praten over kinder– en mensenrechten.
Lees verder>

Bart Dekker nieuwe directeur College

Bart Dekker nieuwe directeur College
Maandag 16 maart 2015 start Bart Dekker als nieuwe directeur van het College voor de Rechten van de Mens. Bart Dekker was hiervoor directeur van onderzoeks- en adviesbureau Panteia. Eerder was hij directeur van beleidsonderzoeksbureau Research voor Beleid, dat in Panteia opging.
Lees verder>

Zinvolle kennisuitwisseling tijdens seminar 'Ouderen en Vrijheidsbeneming'

Bart Dekker nieuwe directeur College
Kun je ouderen hun vrijheid benemen en welke mensenrechtennormen spelen hierbij een rol? Deze vragen stonden centraal tijdens het seminar 'Ouderen en vrijheidsbeneming' op 27 januari 2015. Toezichthouders en werknemers uit verschillende sectoren - de zorg en detentie - wisselden kennis en ervaringen uit over de wijze waarop zij vrijheidsbeneming toepassen of toegepast zien worden bij ouderen.
Lees verder>

College adviseert over intrekken Nederlanderschap

College adviseert over intrekken Nederlanderschap
Het is een primaire taak van de overheid om de veiligheid te waarborgen. Daarom is het begrijpelijk dat Nederland in actie komt tegen mensen die radicaliseren en/of zich aansluiten bij gewelddadige groeperingen. Een recente maatregel is een wetsvoorstel waarmee het Nederlanderschap kan worden ingetrokken van mensen die deelnemen aan een terroristische organisatie.
Lees verder>

Rechtbank volgt College in zaak AOW-gat Defensie

Rechtbank volgt College in zaak AOW-gat Defensie
In 2014 oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat Defensie zich schuldig maakte aan leeftijdsdiscriminatie. Defensie beëindigt de wachtgelduitkering voor medewerkers met 65 jaar, terwijl de pensioen- en AOW-leeftijd juist oploopt. Dit kan een inkomensgat betekenen van enkele duizenden euro's. Inmiddels is een soortgelijke zaak ook voorgelegd aan de rechter.
Lees verder >

Agenda

24
mrt
Panellid publieks-
bijeenkomst ProDemos
>
27
mrt
Dagvoorzitter seminar uitbuiting van arbeids-
migranten>
8
apr
AO Tweede Kamer omtrent rapportages van het College en Nationaal Actieplan Mensenrechten>

Nieuwste oordelen

Medico-Care B.V. discrimineerde een man door zijn contract niet te verlengen vanwege lymfklierkanker.>
Boost Group B.V. discrimineerde een vrouw met obesitas niet door haar vanwege haar kledingmaat af te wijzen als promotiemedewerker.>
Growwork Healthcare B.V. discrimineerde een werknemer door haar contract niet te verlengen, en door haar kansen voor opleiding en doorstroming te onthouden, in verband met afwezigheid als gevolg van haar zwangerschap.>

Verloskundige Praktijk IJsselmonde discrimineerde een vrouw door het contract mede te beëindigen omdat zij lang ziek was. Verloskundige Praktijk IJsselmonde maakt zich niet schuldig aan zwangerschaps-
discriminatie. >

www.mensenrechten.nl Contact Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen?
Klik hier om u uit te schrijven.
© 2015 College voor de Rechten van de Mens | Disclaimer
Email Marketing by ActiveCampaign