Nieuwsbrief november 2015

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de online versie.

November 2015

Campagne 'open eind' van start


Start campagne

Vandaag start het College voor de Rechten van de Mens met een campagne om ongelijke behandeling in het onderwijs en op de arbeidsmarkt aan te kaarten. Met deze nieuwe campagne roept het College op melding te maken van discriminatie op de werkvloer en/of tijdens de studie.

Lees verder>

Jongeren vanwege hun afkomst geweigerd voor een baan

Jongeren vanwege hun afkomst geweigerd voor een baan

Dat naam, afkomst en huidskleur regelmatig reden zijn om mensen te weigeren voor een baan wordt steeds duidelijker. Niet alleen volwassenen hebben hiermee te maken. Ook jongeren worden om deze redenen uitgesloten van de arbeidsmarkt. Dat blijkt ook weer uit twee nieuwe uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens. Een scholiere werd geweigerd voor een bijbaantje en een student voor een stageplek. In beiden zaken oordeelt het College dat de werkgever discrimineerde. En dat terwijl het afronden van een opleiding zonder stage meestal onmogelijk is en werkervaring heel belangrijk is om je kans op werk te vergroten.

Lees verder>

Mensenrechtenraad in Genève

Mensenrechtenraad in Geneve

Op 28 september sprak Adriana van Dooijeweert de Mensenrechtenraad in Genève toe. De Mensenrechtenraad besprak het rapport over Nederland van de UN Working Group of Experts on People of African Descent.

Bekijk video>

Positieve acties werkgevers

Positieve acties werkgevers

Trigion heeft een man van Russische afkomst gediscrimineerd bij zijn sollicitatie naar winkelsurveillant (oordeel). Twee keer solliciteerde hij met zijn Russische naam en een keer met een Nederlandse naam; de laatste keer ontving hij wel een uitnodiging voor een gesprek. Naar aanleiding van het oordeel treft Trigion Beveiliging de volgende maatregelen:

  • Uitgebreidere motivatie geven naar aanleiding van een afwijzing
  • Recruiters leggen telefoongesprekken beter vast in een systeem
  • Recruiters zullen beter vastleggen wie betrokken zijn bij het sollicitatietraject

Een vrouw van 28 jaar is afgewezen als verkoopster bij een Esprit store omdat ze te oud was (oordeel). Zij heeft laten weten dat het kledingbedrijf haar een schadevergoeding van € 500,- heeft uitbetaald. Daarmee is de zaak voor haar naar tevredenheid afgehandeld.

EVRM bestaat 65 jaar!

EVRM 2015

Vandaag bestaat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) precies 65 jaar. Het verdrag is in 1950 opgesteld en ondertekend door alle 47 lidstaten van de Raad van Europa. In het EVRM staan onder andere het recht op vrijwaring van slavernij, verbod van foltering, het recht op vrijheid van persoon, eerlijk proces, vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, en het recht op bescherming van het privé- en gezinsleven. Gedurende de jaren is het EVRM uitgebreid met protocollen over aanvullende rechten, zoals het recht op eigendom, het recht op bewegingsvrijheid en een algemeen verbod op discriminatie.

Lees verder>

College en het SIM intensiveren samenwerking

Recht op kolftijd

Het College voor de Rechten van de Mens en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) van de Universiteit Utrecht intensiveren hun samenwerking. Dat is afgesproken in een samenwerkingsovereenkomst die is getekend door voorzitter Adriana van Dooijeweert en Ton Hol, hoofd Rechtsgeleerdheid van de Universiteit. 

Lees verder>

Agenda

4
nov
Kinderrechten in expo 'Jong in Utrecht'>
26
nov
Training 'Selecteren zonder vooroordelen'>
27
nov
Adriana van Dooijeweert in de Nacht van de Rechtsstaat>

Nieuwste Oordelen

GYMP Beheer B.V. discrimineerde een 65-plusser door met hem geen bemiddelingsovereenkomst aan te gaan voor werk als persoonlijk begeleider.>
Handelshuis W. Rutteman B.V. discrimineerde een sollicitant door hem vanwege zijn leeftijd af te wijzen als medewerker binnendienst.>
Het is niet gebleken dat het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Bloemendaal twee woonwagenbewoners heeft gediscrimineerd bij sociale bescherming en bij de bejegening.>

Het is niet gebleken dat Nijbod Consultancy Beheer en Onderhoud B.V. twee woonwagenbewoners discriminatoir behandelde. >

www.mensenrechten.nl Contact Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen?
Klik hier om u uit te schrijven.
© 2015 College voor de Rechten van de Mens | Disclaimer
Email Marketing by ActiveCampaign