Nieuwsbrief april 2013

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de online versie.

April 2013

Laurien Koster Aandacht mensenrechten en menselijke maat goed voor iedereen

Blog Laurien Koster

Mensenrechten zeer actueel

De afgelopen weken waren mensenrechten bijzonder actueel. De Eerste Kamer stemde in met de wet 'herziening ten nadele'. Deze wet maakt het mogelijk om vrijgesproken verdachten opnieuw te vervolgen bij nieuwe feiten. In de Tweede Kamer bleek dat de roep om de menselijke maat binnen het vreemdelingenbeleid groot is. Mensenrechten moeten het uitgangspunt zijn.

lees verder >

Advies Unicef over Kinderrechten-verdrag in Caribisch Nederland 

Advies Unicef over Kinderrechtenverdrag in Caribisch Nederland

Collegevoorzitter Laurien Koster overhandigde op 3 april het advies 'Gelijke behandeling bij de toepassing van het Kinderrechtenverdrag in Caribisch Nederland'

lees verder >

Gaan een streng en humaan asielbeleid samen?

Gaan een streng en humaan asielbeleid samen

18 april zei staatssecretaris Teeven toe het vreemdelingenbeleid humaner te willen maken met oog voor de menselijke maat. Volgens het College geen streven, maar noodzaak. Hierbij moeten mensenrechten het uitgangspunt zijn. Mensenrechten beschermen ons tegen de macht van de staat. Bovendien bieden ze de overheid een duidelijke leidraad om respectvol om te gaan met iedereen die in Nederland is.

lees verder >

Melden helpt

Hans van Eck Melden helpt De afgelopen tijd kreeg het College diverse positieve berichten over de afhandeling van individuele zaken. De 75-jarige Hans van Eck (foto) is in maart van dit jaar alsnog beëdigd als advocaat voor de rechtbank in Den Bosch.
lees verder >

Waar waren de Collegeleden?

De afgelopen periode waren de Collegeleden veel op pad. Ze gaven lezingen, workshops, deden mee aan debatten en voerden overleg of maakten kennis met organisaties, bewindspersonen en ambtenaren. Het College organiseerde ook zelf diverse bijeenkomsten. De highlights op een rij:

Waar waren de Collegeleden

lees verder >

Dank voor uw inbreng!

Aan het begin van het jaar deed het College een beroep op u. Wat was volgens u een belangrijke ontwikkeling op het gebied van mensenrechten in Nederland in 2012? Via deze internetconsultatie ontving het College bijna vijftig reacties. U schreef ons onder meer over de rechten van transgenders, vreemdelingen en mensen met een beperking.

Dank voor uw inbreng

lees verder >

Agenda

5
mei
College in actie op Bevrijdings -festivals>
14
mei
Nederland op agenda VN -sessie anti-folterverdrag>
23
mei
Symposium Koninkrijks-kinderen over kinderrechten>

Nieuwste Oordelen

Geen nieuwe arbeidsovereenkomst vanwege zwangerschapsklachten >
Kandidaat afgewezen voor functie van hulpkracht vanwege dragen
hoofddoek>
25-jarige te oud bevonden voor functie van verkoper >
Geen verlening jaarcontract vanwege zwangerschap>
www.mensenrechten.nl Contact Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen?
Klik hier om u uit te schrijven.
© 2013 College voor de Rechten van de Mens | Disclaimer
Email Marketing by ActiveCampaign