Nieuwsbrief december 2015

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de online versie.

December 2015

Campagne 'open eind' van start  Ruim twee op de vijf Nederlanders weet geen enkel mensenrecht te noemen


Ruim twee op de vijf Nederlanders weet geen enkel mensenrecht te noemen

Vandaag, op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, publiceert het College voor de Rechten van de Mens het onderzoek naar de beleving van mensenrechten in Nederland. De belangrijkste uitkomsten: een kwart van alle Nederlanders vindt mensenrechten een urgent probleem, vrijheid van meningsuiting is het bekendste mensenrecht (32%) en 42% weet geen enkel mensenrecht te noemen. Opmerkelijk is dat één op de tien Nederlanders meent dat mensenrechten niet moeten gelden voor vluchtelingen die in Nederland verblijven.

Lees verder>

College stelt klankbordgroep voor

College stelt klankbordgroep voor

Begin deze maand behandelde de Tweede Kamer de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking. Met oog op de bekrachtiging van dit VN-Verdrag heeft het College voor de Rechten van de Mens een klankbordgroep in het leven geroepen om samen te bouwen aan een inclusieve samenleving.

Lees verder>

Noodopvang voor asielkinderen moet beter

Noodopvang voor asielkinderen moet beter

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in november 2015 zeven opvanglocaties voor asielzoekers bezocht. Het College concludeert dat de toegang tot mensenrechten voor volwassen momenteel voldoende is. Ten aanzien van kinderen concludeert het College dat hun rechten niet voldoende gewaarborgd zijn.

Lees verder>

Recordaantal meldingen van zwangerschapsdiscriminatie

Recordaantal meldingen van zwangerschapsdiscriminatie

Afgelopen maand deed het College voor de Rechten van de Mens een landelijke oproep om zwangerschapsdiscriminatie te melden. Aan deze oproep hebben vrouwen massaal gehoor gegeven. Dit leidde tot veel discussie in de media en op social media. In de eerste week van de campagne deden maar liefst 300 vrouwen melding bij het College, een recordaantal.

Lees verder>

Adriana van Dooijeweert gekozen in bestuur van Europese netwerk van mensenrechteninstituten

Adriana van Dooijeweert gekozen in bestuur van Europese netwerk van mensenrechteninstituten

Op dinsdag 1 december is Adriana van Dooijeweert door de leden van het Europese netwerk van nationale mensenrechteninstituten (ENNHRI) gekozen als bestuurslid. Het bestuur is verantwoordelijk voor het management van ENNHRI en kan in naam van het netwerk handelen.

Lees verder>

College tekent Charter Diversiteit

College tekent Charter Diversiteit

Op 25 november sloot het College voor de Rechten van de Mens zich aan bij het Charter Diversiteit. Tijdens een bijeenkomst in de Malietoren in Den Haag tekenden 21 werkgevers voor meer diversiteit en een inclusief bedrijfsklimaat in hun organisaties. Het Charter Diversiteit bestaat inmiddels uit 43 ondertekenaars.

Lees verder>

Agenda

7
dec
Kinderrechten in expo 'Jong in Utrecht'>
10
dec
Symposium 'Huwelijksdwang en Achter-
lating'>
10
dec
VPRO Tegenlicht Meetup>

Nieuwste Oordelen

Een vrouw toont niet aan dat Forexx Consultancy B.V. niet heeft voldaan aan haar verplichting om de vrouw te beschermen tegen discriminatie door de inlener.>
KPN B.V. discrimineerde een vrouw op grond van haar zwangerschap door het dienstverband te beëindigen.>
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. telt de standby-periode van een medewerker niet mee voor het vaststellen van het aantal dienstjaren om tegen een gereduceerd tarief te vliegen. Daardoor wordt hij niet gediscrimineerd als deeltijder en ook niet als medewerker met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.>

Het is niet gebleken dat Loods 5 Zaandam B.V. discrimineerde door het contact van een zwangere werkneemster niet te verlengen. >

www.mensenrechten.nl Contact Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen?
Klik hier om u uit te schrijven.
© 2015 College voor de Rechten van de Mens | Disclaimer
Email Marketing by ActiveCampaign