Nieuwsbrief februari 2016

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de online versie.

Februari 2016

Meer aandacht voor mensenrechten in verpleeghuizen


Meer aandacht voor mensenrechten in verpleeghuizen

Het College voor de Rechten van de Mens presenteerde op 3 februari zijn rapport 'De Cliënt Centraal'. Hierin staan de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de mensenrechten van ouderen in verpleeghuizen. De kern van het rapport: er wordt hard gewerkt aan goede zorg voor bewoners. Er liggen echter ook risico's op de loer.

Lees verder>

Onderzoek College voor de Rechten van de Mens: beloningsonderscheid op hogescholen

Onderzoek College voor de Rechten van de Mens: beloningsonderscheid op hogescholen

Eind januari presenteerde het College voor de Rechten van de Mens zijn onderzoeksrapport over gelijke beloning van mannen en vrouwen bij Nederlandse hogescholen. Minister Jet Bussemaker nam het eerste exemplaar van het rapport in ontvangst. Het onderzoek legt diverse valkuilen bloot die ongelijke beloning in de hand kunnen werken.

Lees verder>

College voor de Rechten van de Mens adviseert Minister: mensenrechten onderwijs in mbo nodig

College voor de Rechten van de Mens adviseert Minister: mensenrechten onderwijs in mbo nodig

Tijdens een bijeenkomst met docenten presenteerde het College voor de Rechten van de Mens gisteren zijn advies 'Mensenrechten in het mbo'. Uit een verkenning van het College blijkt dat structurele aandacht voor mensenrechten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ontbreekt. Die aandacht is wel dringend nodig.

Lees verder>

Strategisch plan 2016 - 2019

Om de vier jaar legt het College zijn strategische prioriteiten vast. Het College wil in de planperiode van 2016 - 2019 proactief, programmatisch en meerjarig actief zijn op de volgende thema's:

  • Mensenrechteneducatie
  • Discriminatie en stereotypering op de arbeidsmarkt
  • Mensenrechten op lokaal niveau; participatie of uitsluiting?
  • Monitoring van de 'Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)'

De keuze voor deze strategische thema's betekent niet dat de eerdere thema's uit het strategisch plan 2012 - 2015 buiten beeld raken. Ook op deze thema's blijft het College waar nodig actief. 

Lees verder>

Grote stap voor de rechten van mensen met een beperking

Grote stap voor de rechten van mensen met een beperking

Het vastleggen van de rechten van mensen met een beperking is een grote stap dichterbij gekomen. Op 21 januari 2015 ging de Tweede Kamer akkoord met het VN-verdrag dat die rechten waarborgt. Ook heeft de Kamer de Wet gelijke behandeling en de Kieswet gewijzigd. Na het akkoord in de Tweede Kamer moet de Eerste Kamer nog instemmen met het verdrag en de beide wetten.

Lees verder>

Zwangerschapsdiscriminatie vereist meer actie

Zwangerschapsdiscriminatie vereist meer actie

In 2016 is zwangerschapsdiscriminatie nog steeds een veelvoorkomend probleem. Tussen 4 november en 4 december 2015 deden 636 vrouwen melding van discriminatie vanwege zwangerschap naar aanleiding van een campagne van het College voor de Rechten van de Mens. De meldingen waren het resultaat van een campagne over discriminatie op het werk.

Lees verder>

Agenda

9
feb
Studiebezoek aan het College>
15
feb
Bijeenkomst van het Europese netwerk van nationale mensenrechten-instituten (ENNHRI)>
19
feb
Seminar nationale toepassing EU-Grondrechten-handvest>

Nieuwste Oordelen

Tata Steel IJmuiden B.V discrimineerde een man op grond van zijn godsdienst door hem het moskeebezoek op vrijdagen te weigeren>
School heeft voldoende aanpassingen gedaan voor leerling met hartaandoening, maar heeft hierbij niet voortvarend genoeg gehandeld>
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. telt de standby-periode van een medewerker niet mee voor het vaststellen van het aantal dienstjaren om tegen een gereduceerd tarief te vliegen. Daardoor wordt hij niet gediscrimineerd als deeltijder en ook niet als medewerker met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.>

Eigenaar van een eenmanszaak, die vraag en aanbod van zzp'ers in de zorg bij elkaar brengt, zal niet discrimineren door een verandering van zijn database waardoor het voor zorginstellingen gemakkelijker duidelijk wordt of een zzp'er een godsdienst aanhangt >

www.mensenrechten.nl Contact Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen?
Klik hier om u uit te schrijven.
© 2015 College voor de Rechten van de Mens | Disclaimer
Email Marketing by ActiveCampaign