Nieuwsbrief Januari 2015

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de online versie.

Januari 2015

Reminder: geef uw input voor 'Mensenrechten in Nederland 2014'!


Reminder: geef uw input voor 'Mensenrechten in Nederland 2014'!

Het College voor de Rechten van de Mens biedt jaarlijks een overzicht van de mensenrechtensituatie in Nederland. De Rapportage over 2014 verschijnt in april 2015 en betreft de belangrijkste ontwikkelingen van dit jaar. Graag horen we wat volgens u belangrijke ontwikkelingen zijn. Het College hecht veel waarde aan uw inbreng. Uiteindelijk beslist het College wat er in de Rapportage opgenomen wordt.
Lees verder>

College pleit voor meer mensenrechtenkennis

College pleit voor meer mensenrechtenkennis
Het nieuwe jaar is van start! En ook in het nieuwe jaar blijft het College voor de Rechten van de Mens pleiten voor meer mensenrechtenkennis. Onderzoek van het College liet zien dat 30% van de Nederlanders spontaan geen enkel mensenrecht kan noemen. Dat is vreemd aangezien mensenrechten een grote rol spelen in ons dagelijks leven en aan allerlei maatschappelijke discussies raken.
Lees verder>

Gemeente Oss discrimineert met uitsterfbeleid woonwagenbewoning

Gemeente Oss discrimineert met uitsterfbeleid woonwagenbewoning
De gemeente Oss discrimineert woonwagenbewoners door een uitsterfbeleid te voeren voor woonwagenbewoning. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens in twee zaken aangespannen door woonwagenbewoners. Het uitsterfbeleid tast de kern van de woonwagen cultuur aan. Leven in woonwagens is namelijk een essentieel onderdeel van deze cultuur. 
Lees verder>

Ambitie kabinet op mensenrechtenvlak moet omhoog

Ambitie kabinet op mensenrechtenvlak moet omhoog
Begin december 2014 reageerde het kabinet op de Rapportage Mensenrechten in Nederland 2013 van het College voor de Rechten van de Mens. Tegelijkertijd rapporteerde het kabinet over de voortgang van het Actieplan Mensenrechten van Rutte II. Collegevoorzitter Laurien Koster constateerde tijdens een bijeenkomst bij BZK dat het ambitieniveau van het kabinet nog wel een flink tandje hoger mag. Mensenrechten horen startpunt en toetssteen van beleid én uitvoering te zijn.
Lees verder>

Seminar '25 jaar CPT: Ouderen en vrijheidsbeneming'

Seminar '25 jaar CPT: Ouderen en vrijheidsbeneming'
Dinsdag 27 januari organiseert het College voor de Rechten van de Mens in samenwerking met de Inspectie Veiligheid en Justitie het seminar '25 jaar CPT: Ouderen en vrijheidsbeneming'. Aanleiding is het 25-jarig bestaan van het Comité ter Voorkoming van Foltering (CPT) van de Raad van Europa. Het CPT houdt al 25 jaar toezicht op situaties van vrijheidsbeneming in Europa.
Lees verder>

Mensenrechtenlessentoer door Nederland

Mensenrechtenlessentoer door Nederland
Woensdag 10 december 2014 was het de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Het College voor de Rechten van de Mens pleitte voor meer aandacht voor mensenrechten in het Nederlandse onderwijs. Daartoe toerde het van 8 tot en met 12 december door Nederland, van Emmen tot Heerlen, van Leiden tot Zwolle. Het College verzorgde mensenrechtenlessen aan 40 enthousiaste klassen bij 20 middelbare scholen. Deze maand verzorgt het College op nog twee middelbare scholen mensenrechtenlessen.
Lees verder >

Agenda

23
jan
Presentatie 'het recht op digitale participatie'>
27
jan
Seminar '25 jaar CPT: Ouderen en vrijheidsbeneming'>
29
jan
Workshop mensenrechten in Nederland>

Nieuwste oordelen

Damen Ship Repair Vlissingen B.V. discrimineert een vrouw door uitzend- en detacheringsbureaus opdracht te geven haar niet te bemiddelen voor de functie van brandwacht. Victimisatie is niet bewezen.>
Bo-rent B.V. discrimineert een Hongaarse vrouw door aan haar geen auto te verhuren, omdat zij geen Nederlands rijbewijs heeft.>
Thales Nederland B.V. discrimineerde een vrouw op grond van leeftijd bij de weigering de arbeidsovereenkomst met haar te verlengen.>

Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden discrimineert een studente met dyslexie door geen onderzoek te doen naar mogelijke doeltreffende aanpassingen bij het afnemen van een taaltoets. >

www.mensenrechten.nl Contact Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen?
Klik hier om u uit te schrijven.
© 2015 College voor de Rechten van de Mens | Disclaimer
Email Marketing by ActiveCampaign