Mensenrechteneducatie januari 2014

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de online versie.

Mensenrechteneducatie januari 2014
Wat doet het kabinet
Wat doet het kabinet?

Nederland hecht gelukkig groot belang aan mensenrechten op school. Dat blijkt uit het eerste Nationaal Actieplan Mensenrechten dat het kabinet op 10 december 2013 presenteerde. In dit plan kondigt het ministerie van OCW aan om na te gaan of mensenrechten, waaronder kinderrechten, expliciet benoemd kunnen worden in de kerndoelen van funderend onderwijs. In de brief aan de Tweede Kamer van 16 december 2013 verduidelijkt staatssecretaris Sander Dekker dat voornemen. In 2014 onderzoekt OCW samen met het onderwijsveld hoe de kerndoelen het best kunnen worden herzien. Hierbij is dan ook aandacht voor het aanscherpen van de kerndoelen over burgerschap en het explicieter maken van mensenrechten.

Lees verder Wat doet het kabinet
Basisvisie mensenrechteneducatie
Basisvisie mensenrechteneducatie
Dit voorjaar start het College voor de Rechten van de Mens met het formuleren van een Basisvisie Mensenrechteneducatie. Dit doet het College in nauw overleg met leerlingen, docenten, schoolleiders en kennisinstituten. Het College werkt hiervoor samen met het onderwijsadviesbureau KPC Groep. De Basisvisie biedt handvatten voor activiteiten van zowel het College als het onderwijsveld. Door middel van expert meetings, leerlingenpanels en een consultatiebijeenkomst hoopt het College een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen rond structurele aandacht voor mensenrechten in het onderwijs.
Mensenrechtenlessen op school
Mensenrechtenlessen op school

Op 10 en 20 december gaf het College voor de Rechten van de Mens les op verschillende scholen in Nederland. De collegeleden onderwezen zo'n 500 leerlingen uit Almere, Etten-leur, Heerlen, Hilversum en Tilburg over wat mensenrechten zijn en wat deze voor hen betekenen. Vervolgens werd er stevig gediscussieerd aan de hand van stellingen over stereotypen, privacy en mensenhandel.

Lees verder Basisvisie mensenrechteneducatie
Lees verder Mensenrechtenlessen op school
 
Maak kennis met ProDemos College aanwezig op Maatschappijlerarendag Leerlingen ervaren zelf beperking
Maak kennis met ProDemos College aanwezig op Maatschappijlerarendag Leerlingen ervaren zelf beperking
Lees verder Maak kennis met ProDemos
Lees verder College aanwezig op Maatschappijlerarendag
Lees verder Leerlingen ervaren zelf beperking
www.mensenrechten.nl Contact Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen?
Klik hier om u uit te schrijven.
© 2014 College voor de Rechten van de Mens | Disclaimer Facebook Twitter YouTube
Email Marketing by ActiveCampaign