Nieuwsbrief januari 2014

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de online versie.

Januari 2014

2e kamer

Mensenrechten in Nederland - 10 april in Tweede Kamer

Donderdag 10 april 2014 van 14 tot 17 uur vindt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg (AO) plaats over de mensenrechtensituatie in Nederland. De Vaste Commissies voor Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken zullen gezamenlijk met minister Plasterk en minister Opstelten het debat voeren over het Nationaal Actieplan Mensenrechten in Nederland, de Jaarlijkse Rapportage Mensenrechten in Nederland 2012 van het College voor de Rechten van de Mens en de kabinetsreactie hierop. 

4 maart bijeenkomst: Selecteren zonder vooroordelen

Selecteren
Het College heeft een praktische training ontwikkeld voor (toekomstige) P&O- en HR-professionals. De training 'Selecteren zonder vooroordelen, voor de beste match' is interactief en bevat oefeningen, opdrachten, testjes en vaardigheidstrainingen. Negatieve effecten die bewuste en onbewuste stereotypen hebben op het werving- en selectieproces staan centraal in de training. De training biedt inzicht, kennis en vaardigheden èn concrete maatregelen die organisaties kunnen nemen om de invloed van stereotypen te verminderen.
Lees verder>

Basisvisie mensenrechteneducatie in de maak

Basisvisie
Dit voorjaar start het College voor de Rechten van de Mens met het formuleren van een Basisvisie Mensenrechteneducatie. Dit doet het College in nauw overleg met leerlingen, docenten, schoolleiders en kennisinstituten. De Basisvisie biedt handvatten voor activiteiten van zowel het College als het onderwijsveld. Het College organiseert expert meetings, leerlingenpanels en een consultatiebijeenkomst om nog scherper te krijgen waar de mogelijkheden en beperkingen rond structurele aandacht voor mensenrechten in het onderwijs liggen. Vragen? Neem dan contact op met Jonneke Naber.

Martin Luther King dag – 'Ook in Nederland komen nog nachtmerries voor'

Martin Luther
Hoe kunnen we vandaag de dag nog inspiratie putten uit de anti-discriminatiestrijd van Martin Luther King? Kathalijne Buitenweg, lid van het College voor de Rechten van de Mens, beantwoordde deze vraag in haar keynote speech tijdens de Martin Luther King dag in de Balie in Amsterdam op 19 januari jongstleden.
Lees verder >

Advies Dazure: Geen discriminatie bij Finvita overlijdensrisicoverzekering

advies
Regelmatig rijst de vraag of de postcode het uitgangspunt mag zijn bij het vaststellen van premies of het toekennen van hypotheken. Discussie in de Tweede Kamer over postcodediscriminatie bij de Finvita overlijdensrisicoverzekering was voor ontwikkelaar Dazure aanleiding om het College voor de Rechten van de Mens om advies te vragen. Dazure wilde weten of de wijze waarop zij de premie berekent leidt tot discriminatie van mensen met een laag inkomen en van mensen van niet-westerse afkomst.
Lees verder>

Dank voor uw inbreng!

Het College voor de Rechten van de Mens biedt jaarlijks een overzicht van de mensenrechtensituatie in Nederland. De Jaarlijkse Rapportage over 2013 verschijnt in het voorjaar van 2014 en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de mensenrechten in 2013.
Lees verder>

Agenda

04
feb
Deskundigen
bijeenkomst
Staat van de Rechtsstaat>
06
feb
2e Kamer over bloed-voorziening >
12
feb
1e Mensenrechtencafé Utrecht op 12 februari>

Nieuwste Oordelen

Stichting Zaam, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs, heeft geen onderscheid gemaakt>
De Maatschap Noord Negentig Accountants en Belastingadviseurs maakt verboden onderscheid>
Stichting Vakexamens Uitvaartzorg, een exameninstelling, heeft jegens een vrouw met dyslexie geen onderscheid gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte>
Meurs HRM B.V. heeft verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt >
www.mensenrechten.nl Contact Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen?
Klik hier om u uit te schrijven.
© 2014 College voor de Rechten van de Mens | Disclaimer
Email Marketing by ActiveCampaign