Nieuwsbrief Oktober 2014

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de online versie.

Oktober 2014

Campagne brengt mensenrechten in beeld


Campagne brengt mensenrechten in beeld

Mensenrechten spelen niet alleen in het buitenland maar juist ook in Nederland. En hoewel Nederlanders denken dat het hier allemaal goed geregeld is, worden ook in Nederland mensenrechten niet altijd nageleefd. Daarom is het belangrijk dat iedereen van deze rechten op de hoogte is. Maar over welke rechten gaat het dan eigenlijk?
Lees verder>

Nederland te streng bij gezinshereniging

Nederland te streng bij gezinshereniging
Nederland past het recht op gezinshereniging te streng toe concludeert het College voor de Rechten van de Mens in het onderzoek 'Gezinnen gezien?'. Mensen die hun gezinsleden naar Nederland willen halen lopen te vaak tegen onnodige barrières op.
Lees verder>

Vooroordelen op de arbeidsmarkt - hoe staat het ermee?

Vooroordelen op de arbeidsmarkt – hoe staat het ermee?
De laatste maanden is er veel aandacht voor stereotypen en vooroordelen bij de werving en selectie van personeel. Het SER-advies 'Discriminatie werkt niet!' en het 'Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie' van het kabinet signaleren dat discriminatie door stereotypering vaak niet of onvoldoende wordt herkend. 
Lees verder >

Bijeenkomsten dit najaar

Bijeenkomsten dit najaar
De decentralisatie van verschillende overheidstaken naar gemeenten is in volle gang. Belangrijk is dat mensenrechten daarbij in beeld zijn. Op vrijdag 10 oktober organiseren de VNG, University College Roosevelt, Amnesty International en het College voor de Rechten van de Mens een bijeenkomst over hoe mensenrechten houvast bieden in het decentralisatieproces. Meld u nu aan! 
Lees verder>

College in gesprek met het VN-Kinderrechtencomité

College in gesprek met het VN-Kinderrechtencomité
Afgelopen week reisde het College af naar Genève. Daar sprak het samen met onder meer de Kinderombudsman, het kinderrechtencollectief en de Nederlandse Jeugdraad met de leden van het VN-Kinderrechtencomité.
Lees verder>

Scholen voortvarend aan de slag na uitspraak

Scholen voortvarend aan de slag na uitspraak
Twee scholen zijn voortvarend aan de slag gegaan naar aanleiding van een uitspraak door het College. Middelbare school Hooghuis Locatie Stadion leverde dit zelfs een nominatie op voor de Balans Award. Deze award staat voor een goede samenwerking tussen school en ouders van een leerling met beperking.
Lees verder>

Agenda

9
okt
Thema-avond discriminatie in het onderwijs>
10
okt
Bijeenkomst 'Mensenrechten en decentralisaties'>
30
okt
Bijeenkomst 'Leven met een beperking'>

Nieuwste oordelen

Een aanbieder van interculturele psychiatrie discrimineert niet op grond van ras door bij het aanwijzen van de personen die bij een reorganisatie worden ontslagen, de taal onderdeel te laten zijn van de vereiste competenties.>
Geen verboden onderscheid bij afwijzing voor een hypotheek. Obvion N.V. mag de eis stellen dat de echtgenote van een aanvrager een verblijfsvergunning heeft.>
Coffeecompany Holding B.V. maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door man van 43 jaar af te wijzen voor de functie barista.>

Evangelische Gemeente Utrecht maakt jegens COC Midden-Nederland verboden onderscheid bij de afwijzing van een aanvraag voor de verhuur van een zaal in haar kerkgebouw. >

www.mensenrechten.nl Contact Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen?
Klik hier om u uit te schrijven.
© 2014 College voor de Rechten van de Mens | Disclaimer
Email Marketing by ActiveCampaign