Uitreiking Rapportage 'Mensenrechten in Nederland 2012'

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de online versie.

Juli 2013

Mensenrechten
Screenshot

8 juli 2013

Uitreiking Rapportage 'Mensenrechten in Nederland 2012'


Vandaag overhandigde Laurien Koster de Rapportage 'Mensenrechten in Nederland' aan minister Plasterk. 'Mensenrechten in Nederland' is de eerste jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Het laat zien waar mensenrechten spelen, biedt een beschouwing over 2012 en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat voor iedereen in Nederland mensenrechten gelden.

Uit de rapportage Mensenrechten in Nederland 2012 blijkt dat mensenrechten niet voor iedereen in Nederland even vanzelfsprekend zijn. De rapportage laat zien op welke terreinen mensenrechten een rol spelen. Voor mensen die afhankelijk zijn of tot niet populaire groepen behoren is het moeilijker hun mensenrechten te realiseren. Mensen met een beperking en ouderen hebben het lastig op de arbeidsmarkt. Als je uit het buitenland komt is het minder vanzelfsprekend dat mensenrechten gewaarborgd zijn. Zo gelden er andere regels voor het opslaan van vingerafdrukken dan voor mensen die in Nederland zijn geboren. En ook al woon je al jaren in Nederland, nog steeds spelen vooroordelen een rol bij het vinden van een baan.

lees verder >
www.mensenrechten.nl Contact Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen?
Klik hier om u uit te schrijven.
© 2013 College voor de Rechten van de Mens | Disclaimer

Email Marketing by ActiveCampaign