Nieuwsbrief augustus 2015

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de online versie.

Augustus 2015

College aanwezig bij 87e zitting Comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie


College aanwezig bij 87e zitting Comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie (CERD)

Op 18 en 19 augustus 2015 besprak het Comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie (CERD) de 19e-21e rapportage van Nederland. Het Comité bestaat uit 18 onafhankelijke deskundigen. Het VN Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie verplicht staten te rapporteren over de vorderingen in de naleving van het Verdrag. De rapportage van de regering vormt de basis voor de 'constructieve dialoog', een openbare bijeenkomst waarin de leden van het CERD vragen stellen aan een Nederlandse delegatie.
Lees verder>

Vacature senior beleidsmedewerker

Senior beleidsadviseur met brede mensenrechtenkennis
Het College voor de Rechten van de Mens is gestart met de werving van een nieuwe senior beleidsmedewerker met brede mensenrechtenkennis. Bent u of kent u iemand die voldoet aan het profiel? Klik hieronder op 'Lees verder' voor de hele vacaturetekst. Het College stelt het op prijs wanneer u potentiële kandidaten op de vacature attendeert.
Lees verder>

College adviseert Platform Onderwijs2032

College adviseert Platform Onderwijs2032
In de NRC van 8 augustus jl. schreef Sebastien Valkenberg dat iedereen zijn of haar grondrechten moet kennen. Hier is het College voor de Rechten van de Mens het roerend mee eens. Verschillende onderzoeken tonen aan dat de kennis van onze rechten en die van anderen ver beneden peil is. Mensenrechtenkennis ontbreekt op alle niveaus in de samenleving terwijl ze juist de spelregels zijn van de democratische rechtsstaat. De oplossing ligt in het verankeren van kinder- en mensenrechten in het curriculum van het funderend onderwijs. Hierover adviseerde het College het Platform Onderwijs2032. Dit Platform adviseert de staatssecretaris van OCW over een nieuw, toekomstgericht curriculum.
Lees verder >

College rapporteert aan het VN-Comité tegen Foltering

VN-Comite_tegen_Foltering
Deze week rapporteerde het College voor de Rechten van de Mens aan het VN-Comité tegen Foltering (CAT). In deze rapportage vraagt het College aandacht voor verschillende onderwerpen, zoals het isoleren van psychiatrische patiënten, huiselijk geweld en het automatisch detineren van asielzoekers die via (lucht)havens ons land binnenkomen. Verder wijst het College op de situatie in Caribisch Nederland.
Lees verder>

Recht op kolftijd

Recht op kolftijd
Voor een bloeiende economie is het noodzakelijk dat zowel mannen als vrouwen werken. Omdat alleen vrouwen kinderen kunnen krijgen staat in de wet dat werkgevers vrouwen niet mogen benadelen tijdens hun zwanger- en moederschap. Ook niet als vrouwen borstvoeding geven en daarvoor tijdens werktijd moeten kolven. Ongeacht hoe lastig dit ook voor een werkgever kan zijn. Bovendien is het een wettelijk recht om onder werktijd te kolven met behoud van salaris. Dit blijkt ook een recente uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. Het College oordeelt dat Action een vrouw discrimineerde door haar contract voortijdig te beëindigen omdat zij onder werktijd kolfde.
Lees verder>

Kabinetsreactie Jaarlijkse Rapportage 2014 gepubliceerd

Kabinetsreactie Jaarlijkse Rapportage 2014 gepubliceerd
Het kabinet heeft op 13 juli een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin de kabinetsreactie op de jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. De kabinetsreactie is teleurstellend, omdat het veelal een opsomming betreft van reeds genomen maatregelen. De kabinetsreactie gaat bij sommige antwoorden uit van een theoretische werkelijkheid, die niet altijd aansluit bij de dagelijkse praktijk. En de mensenrechtenbescherming in de praktijk moet leidend zijn voor de bevordering van mensenrechten.
Lees verder>

Agenda

3
sep
Training 'Selecteren zonder vooroordelen'>
3
sep
Discriminatie op agenda Tweede Kamer>
23
sep
Burgerschaps-
vorming op agenda Tweede Kamer>

Nieuwste Oordelen

Action Services & Distributie B.V. discrimineerde een vrouw die onder werktijd kolfde door de inleenovereenkomst voortijdig te beëindigen.>
ING Bank N.V. discrimineerde niet door de beleggingsrekening van een vrouw te beëindigen vanwege haar Ameri- kaanse nationaliteit>
Geen sprake van discriminatie door Stichting Peutersaen bij de groepsindeling op peuterspeelzaal De Waterlelie.>

Een man toont niet aan dat Maassilo Event Factory Beheer B.V. hem discrimineerde door hem de toegang tot een feest te weigeren. >

www.mensenrechten.nl Contact Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen?
Klik hier om u uit te schrijven.
© 2015 College voor de Rechten van de Mens | Disclaimer
Email Marketing by ActiveCampaign