Nieuwsbrief september 2013

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de online versie.

September 2013

Harry van Dorenmalen
Maandag 30 september vindt de 5de Gelijke Behandelingslezing plaats in Maastricht. Harry van Dorenmalen, Chairman IBM Europe, is dit jaar verantwoordelijk voor de lezing die in het teken staat van het belang van diversiteit voor ondernemingen. IBM heeft een lange traditie op dit vlak. Het is voor bedrijven belangrijk om niet alleen te focussen op winstmaximalisatie, maar ook op maatschappelijke verantwoordelijkheden. Gelijke behandeling is daar onderdeel van. Aansluitend aan de lezing zijn er vijf inspirerende workshops.

Lees verder >

College: kabinet heroverweeg wetsvoorstel medisch-wetenschappelijk onderzoek

kabinet heroverweeg wetsvoorstel medisch-wetenschappelijk onderzoek 
Dit najaar behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijzing van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Het voorstel verruimt de mogelijkheden voor niet-therapeutisch medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen en wilsonbekwame meerderjarigen. In de rapportage 'Mensenrechten in Nederland 2012' en een brief aan de Tweede Kamer is het College kritisch over de verruiming en roept het kabinet en parlement op deze te heroverwegen

Lees verder >

Kabinetsreactie op de jaarlijkse rapportage

Kabinetsreactie op de jaarlijkse rapportage
8 juli overhandigde het College de eerste jaarlijkse rapportage 'Mensenrechten in Nederland 2012' aan minister Plasterk. De rapportage laat zien waar mensenrechten spelen in Nederland en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat voor iedereen in Nederland mensenrechten gelden. Het kabinet heeft op 9 september een schriftelijke reactie gestuurd aan de Tweede Kamer. Hierin kondigt het kabinet onder meer aan dat er dit jaar een Nationaal Actieplan Mensenrechten in Nederland verschijnt. Lees hier de reactie van het kabinet.

Lees verder >

Actieplan mensen met een beperking noodzakelijk

Actieplan mensen met een beperking
Stel een nationaal actieplan op om mensen met een beperking meer kansen te geven in onderwijs, werk en het maatschappelijk leven. Dit adviseert het College voor de Rechten van de Mens aan het kabinet. Onlangs zette het kabinet de eerste stappen om het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking goed te keuren. Dit verdrag geeft aan wat landen moeten doen om te komen tot een inclusieve samenleving, die open staat voor mensen met allerlei soorten beperkingen.

Lees verder >

Themazitting zwangerschap en werk

Zwanger en werk
Op dinsdag 24 september vindt de themazitting zwangerschap en werk plaats bij het College in Utrecht. De afgelopen maanden kreeg het College veel vragen van vrouwen over wat wel en niet mag. Ruim 750 vrouwen hebben in de maand juni via een speciale website aangegeven welke ervaringen zij hebben. Uit eerder onderzoek (2012) bleek dat ruim 45% van de werkende vrouwen negatieve ervaringen heeft met zwangerschap in relatie tot werk.

Lees verder >

Nieuw! Nieuwsbrief Mensenrechteneducatie

Mensenrechteneducatie Nieuwsbrief
Eind september verschijnt de eerste Nieuwsbrief Mensenrechteneducatie. Hierin vindt u ontwikkelingen op het gebied van mensenrechteneducatie, welke initiatieven er zijn, goede voorbeelden en natuurlijk wat het College doet om mensenrechteneducatie te bevorderen. U kunt zich hier aanmelden.

Lees verder >

Agenda

17
sept
Prinsjesdag>
20
sept
Mensenrechten in Utrecht: Rijp voor een coalitie>
23
sept
Seminarreeks ERA over anti-discriminatiewetgeving in de EU>

Nieuwste Oordelen

AEGON Hypotheken B.V. heeft verboden onderscheid op grond van ras gemaakt >
Niet is gebleken dat De Willibrord Stichting onderscheid heeft gemaakt op grond van ras bij de afwijzing>
Hotel Ambassade B.V. maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd>
RAU b.v. heeft jegens een vrouw met de Spaanse nationaliteit geen onderscheid op grond van nationaliteit gemaakt>
www.mensenrechten.nl Contact Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen?
Klik hier om u uit te schrijven.
© 2013 College voor de Rechten van de Mens | Disclaimer
Email Marketing by ActiveCampaign